Vergoedingen

Betaling

Je betaalt de factuur van het consult eerst zelf en daarna dien je deze in bij de verzekering voor een eventuele vergoeding. Aangezien ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici is het mogelijk een deel van de behandeling vergoed te krijgen. Diëtistenpraktijk Nina Basoski heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

Zorgverzekering

Vanuit iedere basisverzekering wordt drie uur dieetadvisering per jaar vergoed. Vaak wordt dit verrekend met het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico waardoor dit voor hen niet geldt. 

Alle consulten komen in aanmerking voor vergoeding. Voor de EMB test komt de helft van het bedrag in aanmerking voor vergoeding. 

 

Heb je een aanvullende verzekering? Dan krijg je vaak meer uren voor dieetadvisering vergoed. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden. Ook kun j hierover telefonisch contact opnemen met je verzekeraar.

Annulereren van afspraken

Ben je verhinderd? Zeg je afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af per mail, telefoon of sms. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden voor de helft in rekening gebracht. Je ontvangt dan een factuur die je niet bij de verzekering kunt indienen.  

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden.

Privacy

Met al jouw informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Lees hier de privacyverklaring.